Székely János püspök körlevele 2009-ben

Mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs bizottságának vezetője, szeretném röviden ismertetni a Vándorlók és Útonlévők Pápai Tanácsa ,,Irányelvek a cigánypasztorációsban” című dokumentumának (Orientamenti per una pastorale degli zingari...

Ökumenikus felhívás a nemzetközi roma nap kapcsán

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) közös üzenetben szólítja meg a kontinens keresztény közösségeit az április 8-i nemzetközi romanap alkalmából. Minden ember Isten képére teremtetett, bármilyen nyelven beszéljen...