Székely János püspök-köszöntő

Nagyon nagy öröm a számunkra, hogy itt Esztergomban köszönthetjük a CCIT konferencia résztvevőit, a paptestvéreket, a szerzetes nővéreket, a roma pasztoráció minden kedves munkatársát!

Magyarország, ahol a lakosság kb. 7-8 %-a roma, jelentős eredményeket ért el a romák felzárkózása területén. Jelenleg már a roma gyerekek kb. 93 %-a elvégzi a 8 osztályt, kb. 24% szakmát szerez, kb. 22% eljut az érettségiig, és a felsőoktatásban tanuló hallgatók 2-3 %-a is roma! A katolikus egyház (szerzetesrendek, plébániák) kb. 60 roma közösségi házat működtet, ahol cigány gyerekek számára segítséget nyújtunk a tanulásban, vannak tánccsoportok, baba-mama klub, mosakodási és mosási lehetőség, jogi segítségnyújtás stb. Ezen a 60 közösségi házon keresztül kb. 20 000 hátrányos helyzetű embert érünk el. Tavaly a katolikus egyház elkezdte a roma pasztorációs munkatársak képzését. Jelenleg kb. 130 főként roma munkatárs végzi a képzést, hogy majd a lakóhelyén imacsoportokat, gyermekprogramokat szervezzen, híd legyen a roma családok és a plébánia, az iskola, az önkormányzat között. Egy másik programunk keretében az utóbbi évben kb. 300 roma végezte el a cursillo-t, nagyon sokaknak átalakult az élete, megváltozott a családjához való hozzáállása. Mindez nagy örömmel tölt el minket. Ugyanakkor sok problémával is küzd a magyarországi cigányság és a cigánypasztoráció. A legjelentősebb probléma a munkanélküliség, és az ebből következő nyomor. Nagyon nagy feladat a papság, a hitoktatók a nem-cigány közösségek érzékennyé, befogadóvá tétele is.

Az irgalom éve azt üzeni nekünk, hogy Isten szeretetéből táplálkozva, abban nap mint nap megújulva a szeretet örömhírét szeretettel hirdessük. Szelíden, de fáradhatatlanul, hűségesen. Újra és újra azt tapasztaljuk meg, hogy azzal adunk a legtöbbet roma testvéreinknek, ha Jézust adjuk. Az irgalmasság legfőbb cselekedete, ha az Irgalom Forrásához, Jézushoz elvezetünk valakit.

Mózes az égő csipkebokorban találkozott az Istennel, megrendülten leborult előtte. Ettől kezdve a nagy vágya az volt, hogy a népet is elvezesse ide, a Hóreb hegyéhez, hogy ők is találkozhassanak az élő Istennel. A mi életünknek is van egy égő csipkebokra. A mi vágyunk is az, hogy másokat is elvihessünk a szeretet lángoló tűzhelyéhez. Segítsen mindannyiunkat ebben ez a mostani konferencia is! Isten hozott mindenkit! O Del andas tumen, thaj e Sunto Marija!

Csemer Csaba gondolata

Pápai Tanácsának Üzenete a Katolikus Nemzetközi Bizottság a Cigányokért / CCIT

A SZAMARITÁNUS LELKIISMERETE

Szentbeszéd Húsvét 3. vasárnapján

Claude Dumas – Bevezető előadás